Zabezpečení budovy MŠ

Z důvodů zabezpečení budovy MŠ bude od nového školního roku 2022/2023 v provozu bezpečnostní systém SAFY. Vstup do budovy bude na základě čipů.

Povolený vstup do budovy s využitím čipu:

RÁNO                            od   6.30 do   8.00 hod.

V POLEDNE                od 12.00 do 12.30.hod.

ODPOLEDNE              od 14.15 do 16.30 hod.

V jiném časovém rozmezí využijte zvonek MŠ. Každý zákonný zástupce dítěte má možnost nahlásit potřebný počet čipů, které bude využívat při příchodu do budovy MŠ.

Čipy budou předány na začátku šk. roku proti podpisu. Záloha za čipy – 100,-/1 čip.

Jedná se o vratnou zálohu, která bude při odevzdání čipů zákonným zástupcům opět vrácena.

V případě ztráty nebo záměrného poškození je záloha nevratná.

Zároveň prosíme zákonné zástupce, aby o případné ztrátě čipů ihned informovali vedení školy.