Důležitá informace

Vážení rodiče,

v návaznosti na změny veškerých plateb, které budou od nového školního roku nastaveny, byly všem dětem přiděleny variabilní symboly.  Seznamy dětí s novými variabilními symboly, budou vyvěšeny v šatnách daných tříd. Prosíme Vás, aby jste při provádění jakékoliv platby uváděli nový variabilní symbol dítěte.