Uzavření MŠ 27.11.2023

Z důvodů zapojení všech zaměstnanců mateřské školy do celodenní stávky vyhlášené dne 27.11.2023 bude naše mateřská škola uzavřena. Zapojujeme se do stávky, protože nesouhlasíme s plánovanými vládními opatřeními. Stát odmítá plnit závazky vyplývající z platné legislativy a hazarduje tak s budoucností našich dětí. Ohrožuje fungování celého školství a nastavené vzdělávání našich dětí. Nejedná se tentokrát jen o platy pedagogických zaměstnanců, ale škrty se dotýkají hodně oblastí. Plánují snížit maximální počet financovaných hodin, což způsobí snížení úvazku pedagogům a ohrozí kvalitu vzdělávání. Snížení nepedagogických zaměstnanců, které způsobí, že nebude mít ve školách dostatek uklízeček. Kdo se bude starat se o čistotu škol? Snížení počtu zaměstnanců školních jídelen, takže jídlo nebude mít kdo vařit a vydávat. Proto asi chápete, proč jdeme i my do stávky. Děkujeme Vám za pochopení.