Společná třídní schůzka s rodiči a třídní schůzky v jednotlivých třídách

Srdečně zveme rodiče děti na společnou třídní schůzku s ředitelkou školy v sále ZUŠ 13.9.2022 od 16.00.

Zde budete seznámeni s plánem aktivit a činností v novém školním roce.

Následně budou pokračovat třídní schůzky v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelek.