Poděkování

Vážení rodiče,
je pro nás velmi milé překvapení kolik úžasných šikovných rodičů je mezi vámi a velmi si vážíme vaší spolupráce. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Kašnému z duhové třídy , který vyrobil nejen rozcestník na náš projektový týden řemesel, ale spolupracuje na dalších dřevěných prvcích pro děti  na naši školní zahradu (fotky). Moc děkujeme.