Entries by skolka@skolkakunovice.cz

Angličtina

Vážení rodiče předškoláků. Každý čtvrtek od 13.00 hod. bude ve třídě Berušek probíhat angličtina pod vedením paní Mgr. Gálové. Zájemce o angličtinu nahlaste závazně ve třídách. Jedna lekce 40,- Kč, úhrada za angličtinu do prosince je ve výši 400,- Kč.  Částku uhraďte do 30.9.2023 ve třídách hotově. Děkujeme.

Katecheze

Vážení rodiče, katecheze pro děti bude opět probíhat pod vedením paní Mgr. Hubíkové. Kdo má zájem, nahlaste děti jmenovitě paní učitelkám ve třídách. Katecheze bude probíhat ve třídě Berušek každé úterý od 15.00 hod. Prosíme o nahlášení dětí nejpozději do 27.9.2023, není nijak limitováno věkem. Zahájení bude 4.10.2023. Děkujeme za spolupráci.  

Oblečení dětí ze školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, ke konci hlavních prázdnin jsme všechny věci dětí, které zůstaly ve školce naskládaly na lavičky u vchodu do mateřské školky. Prosíme Vás všechny i rodiče dětí, kteří naši mateřskou školu již nenavštěvuji (děti nastoupily do základní školy), aby se podívali, zda něco není Vaše. Výstavu věci necháme k dispozici do 30.9.2023, následně bude […]

Sběr

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru papíru a pomohli nám vydělat nějakou korunku. Mateřská škola díky odvezenému sběru získala 800,-kč. Částka byla použita na zakoupení výtvarných potřeb na tvoření s dětmi.

Naši sportovci

Další rok skončil a my se společně ohlédli za jeho průběhem. Nebylo to vždy jednoduché, ale jsme velmi rádi, že těch úsměvných dnů bylo daleko více.  Jeden z těch zážitků rozhodně stojí za to. Poprvé jsme se přihlásili na sportovní soutěž, kterou vyhlásil softbalový oddíl v Kunovicích. Bylo to složitější díky velkému počtu předškoláků. Nakonec […]