Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám organizaci prázdninového provozu v naší mateřské škole během měsíce července a srpna 2022.

Uzavření mateřské školy: od 18.7. do 29.7.2022

                                    od   1.8. do 5.8.2022

a 31.8.2022 (bude prováděna sanitace školní jídelny, tento den nejsme schopni dětem zajistit stravu)

Zabezpečení prázdninového provozu: od 1.7.2022 do 15.7.2022

                                                           od 8.8.2022 do 30.8.2022

Máte-li zájem o to, aby Vaše dítě v době prázdnin navštěvovalo mateřskou školu, vyplňte prosím písemnou závaznou přihlášku

„Závazná přihláška na prázdninový provoz na měsíc červenec – srpen“

Tiskopis si můžete vyzvednout v mateřské škole, vyplněnou závaznou přihlášku prosím odevzdejte do 31. 5. 2022 ve třídě paní učitelkám.

Jakoukoli změnu z Vaší strany, která se vyskytne je nutné nahlásit v průběhu měsíce června v kanceláři ředitelky školy.

Na pozdější změny již nebude brán zřetel. Výše školného v době letních prázdnin pro děti,které budou navštěvovat mateřskou školu se nemění.

V měsíci červenci je výše školného 200,- Kč a v měsíci srpnu 400,- Kč.

Úplata za školné se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v témže druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši

i v době prázdnin (dle Vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, § 6, odst. 3)

V případě, že Vaše dítě nebude v době prázdnin navštěvovat naši mateřskou školu a nepodá závaznou přihlášku na prázdninový provoz budemu částka za školné v měsíci červenci a srpnu snížena na 100,- Kč/1 měsíc.

Děkujeme Vám za spolupráci a za včasné doručení závazných přihlášek.

                                                                                                                                                                     Bc. Černochová Blanka, ředitelka