Výsledky zápisu do mateřské školy 2023

Mateřská škola, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková organizace zveřejňuje výsledky zápisu do mateřské školy, který se konal 9.5.2023 a 10.5.2023 zde přijaté děti. Počet volných míst na přijetí do MŠ byl 59. Dle bodového ohodnocení a věku dítěte nejsou přijaty děti zde.

Ve středu 14.6.2023 v 16.00 hod. se bude konat schůzka s rodiči nově přijatých dětí. Účast všech zákonných zástupců je důležitá. Na schůzce Vám budou předány tiskopisy, které je nutné předat v den nástupu do mateřské školy a základní informace o provozu a chodu mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí je nutné vyzvednout osobně v mateřské škole u ředitelky školy. Prosím Vás o vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí v pondělí 5.6.2023 od 8.00 do 16.00 hod.