Upřesnění textu k dokumentu souhlas s inkasem

Prosíme Vás o povolení inkasa s podmínkou denního limitu v maximální výši 1000,- Kč.