Změna v přihlašování a odhlašování stravy

Vážení rodiče, vzhledem k neustálému technologickému vývoji, a s tím i spojeného usnadnění života, jsme se i my rozhodli jít modernizaci vpřed a zjednodušit si tak to, co dříve bývalo komplikované.

Od nového školního roku nás proto všechny čeká přihlašování a odhlašování obědů i svačin přes internetový portál www.strava.cz, kde si budete moci odhlásit jak oběd, tak i samostatně odpolední svačinku dítěte, pokud se jej rozhodnete vzít po obědě domů. Nebudete už muset zapisovat do sešitů v šatnách kdy dítě nepřijde, ani nebudete muset volat do školní jídelny. Otevřete si pouze ve svém mobilu, nebo pc stránku strava.cz, kde zadáte přihlašovací údaje a můžete tak odhlásit dítěti stravu až na 2 týdny dopředu. Budete tak mít o všem přehled.

Od 1.9.2021 bude probíhat odhlašování a přihlašování dítěte ze stravy MŠ elektronicky na portále: www.strava.cz

výběr jídelny: 6243

uživatel: příjmení a jméno dítěte (vše napsáno malými písmeny dohromady bez diakritiky)

heslo: variabilní symbol dítěte na stravu

Dítě je vždy přihlášeno na celý kalendářní měsíc.

Změny provádí zákonný zástupce dítěte – ODHLÁŠENÍM NEBO PŘIHLÁŠENÍ STRAVY (lze odhlásit celodenní stravu nebo pouze odpolední svačinku, dopolední přesnídávku jen po dohodě s vedoucí školní jídelny)

Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně. Od druhého dne nepřítomnosti dítěte je účtována plná hodnota celodenní stravy, pokud není dítě ze stravy odhlášeno (cena potravin a dále mzdové náklady – dle zákona č. 561/2004 Sb. § 119 má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci).

V případě, že zákonný zástupce nestihne první den nemoci dítě ze stravy odhlásit, je možné si oběd vyzvednout v MŠ, a to v době od 11.15 do 11.30 v kuchyni školní jídelny. O odběru stravy informujte prosím vedoucí školní jídelny paní Markétu Korábkovou.

Odhlášky ze stravy lze provádět vždy do 7.00 hod. daného dne.

Odhlásit si můžete celodenní stravu nebo odpolední svačinku v případě, že si dítě budete chtít vyzvednout po obědě.

V případě, že nemá zákonný zástupce dítěte přístup k internetu může využít další možnosti (pouze do 7.00 hod.):

· emailem: skolnijidelna@uhedu.cz

· na tel.čísle: 572 549 415

· SMS: vedoucí školní jídelny 773 964 824

Při odhlašovaní nebo přihlašování stravy napsat: Jméno a příjmení dítěte, dobu odhlášení od – do a třídu, do které dítě dochází.