UZAMYKÁNÍ ŠKOLY A ČASOVÝ ZÁMEK

UZAMYKÁNÍ ŠKOLY A ČASOVÝ ZÁMEK

HLAVNÍ VCHOD UZAMČEN

DOPOLEDNE OD 8.30 DO 11.45

ODPOLEDNE OD 12.30 DO 14.15
( mimo tento čas zvonit)

Rodiče si v době od 11.45 do 12.30 odvádějí děti po obědě (na jiném vyzvedávání se dohodnou osobně s p.uč. ve třídě).

NEŽ BUDE SPUŠTĚN BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SAFY ( nahlášený všech nových
dětí + rodina)

VSTUP DO ŠKOLY BUDE NA KLIKU. DVEŘE BUDOU UZAMČENY viz. výše