Upozornění COVID-19!

Prosíme naléhavě všechny rodiny, které se v posledních dnech vrátily z Itálie, Číny, Hong Kongu, Jižní Koreje, Iránu, Japonska či Singapuru, aby omezili s okamžitou platností styk s MŠ pouze na telefonický nebo písemný!

Nahlaste prosím tuto skutečnost neprodleně MŠ a své dítě nechejte prosím po dobu inkubace, tj. 14 dní doma.

Děkujeme za pochopení, a že respektujete zdraví ostatních.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Základní zásady ochrany: