Scházení dětí – školní rok 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Scházení dětí v určené třídě od 6.30 –7.15 hod,

rozcházení dětí od 15.30 –16.15 hod
(pokud nebude uvedeno dle provozu jinak)

2. pavilon ( 4 třídy v zadní části budovy)
ZÁŘÍ – 10. LISTOPAD MODRÁ
13 LISTOPAD – LEDEN ŽLUTÁ
ÚNOR – 13. DUBEN ČERVENÁ
16.DUBEN – ČERVEN ZELENÁ

1. pavilon (3 třídy u ředitelny)
ZÁŘÍ – LEDEN ORANŽOVÁ
ÚNOR – ČERVEN DUHOVÁ
Třída Beruška se bude scházet vždy v těchto
třídách až do 7.30 hod. Pak přejde se svou p.uč do
své třídy.

Ostatní děti budou od 7.15 hod již ve
svých třídách, individuální změny
budou oznámeny v šatnách a na
chodbách školy.