Sběr papíru ukončen

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám poděkovat za zapojení do SBĚRU STARÉHO PAPÍRU.

Tato akce byla úspěšně ukončena, sběr byl odvezen, podařilo se nám s Vaší pomocí nasbírat 1.279 kg papíru.

Celá finanční částka 2.278,50Kč bude využita na nákup didaktických pomůcek pro Vaše děti do MŠ.

Soupis pomůcek, které jsme nakoupili Vám sepíšeme.

Děkujeme.