Mateřská škola Kunovice se zavazuje k zpřístupnění své webové prezentace na adrese http://skolkakunovice.cz/ v souladu se zákonem číslo 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://skolkakunovice.cz/.

Stav souladu

Tato webová stránka jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2 z důvodu prvků nesouladu v bodech:

  • některé dokumenty ve formátu PDF neobsahují strojově zpracovatelný text, jedná se o naskenované obrázky,
  • některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu DOCX nebo XLSX.
  •  

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 11. 10. 2019.

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle článku 7, odstavec 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102.

Zpětná vazba, kontaktní údaje a postup pro prosazování práva

Náměty či informace o problémech při zobrazování této stránky, dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu našeho webu či důvodného podezření, že webové stránky nesplňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu mskunovice@uhedu.cz.