PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Ředitelka Mateřské školy v Kunovicích vyhlašuje přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2018/2019, který se bude konat v ředitelně, v budově MŠ

 

ve dnech  2. a 3. KVĚTNA 2018.

 

od  9.00 do 14.30 hod

         

 Zpravidla přijímáme děti, které k září 2018 dovrší 3 roky a děti starší s trvalým bydlištěm v Kunovicích. Přednost mají děti rok před nástupem do základní školy. V případě volných míst i děti, které během školního roku dovrší 3 roky. Pro přijetí je rozhodující věk dítěte.

Rodiče přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodiče a potvrzenou žádost o přijetí.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou rodiče osobně vyzvednout na chodbě školy ve dnech 17.04. – 21.04.2018 v průběhu dne nebo vytisknout z webu školy.

 

Těší se kolektiv školy a noví kamarádi.

Za celou školu Alena Bočková, ředitelka školy