Omlouvejte děti předem, prosím

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTI NAHLÁŠENÉ K DOCHÁZCE DO MŠ OMLOUVALI DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI DO 7.00 HOD RÁNO.

POKUD UVAŽUJETE O NÁSTUPU DĚTÍ (zatím nejstarších), NAHLASTE TO S PŘEDSTIHEM ŠKOLE.