Omlouvání dětí

Stravu dětem můžete omlouvat na telefon ŠKOLNÍ JÍDELNY 572 549 415 od 6.30 hod do 7.00 hod na ten den a na další dny v průběhu dne do 14.45 hod.

Písemně do sešitů v šatnách, na mail skolnijidelna@uhedu.cz nejlépe den předem nebo ráno do 7.00 hod.

Neomluvenému dítěti se započítává strava i školné. Rodiče jsou povinni oznámit nepřítomnost dítěte mateřské škole.

Pokud dítě ráno onemocní a strava již nejde omluvit, mohou si rodiče odnést oběd do přinesených nádob v jeho třídě v 11.45 hod. Školné se mu však započítává.

Strava je k přímé konzumaci.