Omlouvání dětí

Stravu dětem můžete omlouvat na telefon školní jídelny 572 549 415 od 6:30 hod do 7:00 hod na ten den a na další dny v průběhu dne do 14:45.

Písemně do sešitů v šatnách, na e-mail skolnijidelna@uhedu.cz nebo telefonicky, nejlépe den předem nebo ráno do 7:00.

Pokud rodiče chtějí vzít dítě po obědě a odhlásit odpolední svačinku, musí změnu nahlásit den předem nejpozději do 10.00 hod.

Neomluvenému dítěti se započítává strava i školné. Rodiče jsou povinni oznámit nepřítomnost dítěte mateřské škole.

Pokud dítě ráno onemocní a strava již nejde omluvit, mohou si rodiče odnést oběd do přinesených nádob v jeho třídě v 11.45 hod. Školné se mu však započítává. 

Strava je určena k přímé konzumaci.