Důležité informace pro rodiče nově přijatých a nepřijatých dětí

Vážení rodiče,

vzhledem k počtu volných míst, které máme na školní rok 2022/2023 jsme nemohli uspokojit všechny podané žádosti k přijetí dětí do MŠ.

Dne 8.6. 2022 se bude konat v sále ZUŠ schůzka s rodiči nově přijatých dětí na školní rok 2022/2023 v 16.00 hod.

Budou Vám zde sděleny důležité informace a předány tiskopisy, které jsou potřebné pro nástup dítěte do MŠ.

Rodičům dětí, které nebyly přijaty do MŠ od 1.9.2022 budou předány rozhodnutí o nepřijetí dne 8.6.2022 od 8.00 do 16.00 hod. osobně v ředitelně mateřské školy.