CO DĚLÁME VE VŠECH TŘÍDÁCH SPOLEČNĚ A PRAVIDELNÉ AKCE ŠKOLY

– ranní kruhy – ranní rituály, úklid ve třídě
– adaptace dětí na školu po celý měsíc září ( možnost pobytu s rodiči)
– pohybové aktivity – ranní cvičení, taneční improvizace, cvičení s náčiním i nářadím
– spontánní aktivity podle požadavků dětí
– řízené činnosti učitelkou na určité téma – ŠVP,TVP
– pobyt venku a pobyt na školní zahradě
– společné oslavy narozenin dětí i učitelek
– úklid hraček na hudební a jiný zvukový pokyn
– angličtina
– katecheze
– odpolední zájmové kroužky pro talentované a nadané děti ( od 5 let)
– koupání ve školním brouzdališti na zahradě
– předplavecký výcvik nejstarších předškoláčků
– školy v přírodě pro děti odcházející do ZŠ
– pasování odcházejících předškoláčků do ZŠ na konci šk.roku a zahradní slavnost
– jarní PLES DĚTÍ
– tvořivé odpoledne pro děti i rodiče „Malované vajíčko“
– slet čarodějnic a čarodějnický karneval
– oslava DNE ZEMĚ
– besídky pro rodiče k Vánocům a ke Dni matek
– vánoční koledování a zpívání po celých Kunovicích i na Měst.úřadě
– dny otevřených dveří
– JARNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
– vítání jara – topení Moreny
– pohádkové spaní starších dětí v mateřské škole
– divadelní a hudební představení v MŠ i v kult. zařízeních ve městě, návštěva divadel a
výstav
– odbornou přednášku dětské lékařky i psycholožky pro rodiče – dle zájmu rodičů
– spolupráce s VIS – Bílé Karpaty, Trnka, Alcedo, Kovosteel, Veronica, ENVI Vysoké
pole
– výlety za poznáním i do přírody s rodiči
– sbírání druhotných surovin a třídění odpadu
– návštěvy základních škol a naopak ZŠ u nás
– návštěva městské knihovny
– seznamování dětí s obyvateli v domovech Na Bělince a Cihlářské – pravidelná
kulturní vystoupení a návštěvy
– SVĚTLUŠKY – účast a malé vystoupení společně na lampionovém průvodu 17.11.
– projekty školy a tříd ke zkvalitnění komunikace s rodiči a veřejností
– pravidelné schůzky s rodiči ( i individuálně)